På vores hovedsider, har vi nedenstående svada stående under "persondatapolitik". Vi er klar over at mange af vores kunder ikke bruger for megen tid på denne skrivelse, men vi vil alligevel gerne opfordre dig til altid at holde dig orienteret. For nemhedens skyld kan vi dog opsummere:

1) PostMe er en dansk virksomhed og overholder udover dansk lovgivning, så selvfølgelig også EU lovgivningen på GDPR (persondatabeskyttelse)
2) Kort fortalt så har du - også hos PostMe - altid ret til at få slettet dine personlige data og blive fjernet fra mailinglister m.m. Ønsker du dette skal du blot kontakte vores support og så starter vi vores standardprocedure op for dig.
3) Når det kommer til at beskytte din data, så er det også noget vi går meget op i. De data du afgiver ved en ordre lagrer PostMe sikkert og i krypteret tilstand. Alle vores sider er således også beliggende på et https:// (al data krypteres) domæne.
4) PostMe varetager ikke selv betalingsdata/kortdata. Dette har vi overladt til en specialiseret virksomhed og derfor kan designet af dit betalingsvindue adskille sig fra resten af vores sider.

Hovedudgangspunktet for PostMe, er at vi lever af vores gode kunder. Så er du sikret, er vi sikret. Herunder finder du vores samlede skrivelse om vores persondatapolitik...

Denne politik om behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik") beskriver, hvorledes PostMe ApS ("PostMe", "os", "vores", "vi") indsamler og behandler oplysninger om dig.

Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via PostMe’s hjemmeside.


Hvilke personoplysninger indsamler vi, til hvilke FORMÅL OG retsgrundlaget for behandlingen

 1. Når du besøger Hjemmesiden, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af Hjemmesiden, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på Hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer.

  F
  ormålet er at optimere brugeroplevelsen og Hjemmesidens funktion, samt foretage målrettet markedsføring, herunder retargeting via Facebook og Google. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre Hjemmesiden samt vise dig relevante tilbud.

  § Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

 2. Når du køber et produkt eller kommunikerer med os på Hjemmesiden, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret, leveringsønsker, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget.

  Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab. Ved køb indsamles IP-adressen med det formål og for at varetage vores interesse i, at kunne forhindre svig.

  § Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

 3. Når og hvis du tilmelder dig til vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn, e-mailadresse og evt. mobilnummer.

  Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig.

  § Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

Vi opbevarer IKKE dine kreditkortdata. Oplysning om kortnummer, udløbsdato, CVV-kode mv. går direkte til PSP’en (betalingsudbyder) via en krypteret forbindelse, og PostMe får kun oplysninger om betalings id, betalingsmåde/ korttype.


Modtagere af Personoplysninger

 1. Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker videregives til den transportør (transportørens databehandler) som du har valgt, eksempelvis PostNord, der forestår leveringen af de købte varer til dig. Ved køb af ikke lagerførte varer kan de nævnte oplysninger videregives til leverandøren af de pågældende vare, som i så fald vil forestå leverancen.

 2. Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af Hjemmesiden, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. Blandt andet videregives oplysninger om dit navn og din e-mail til TrustPilot således, at der på vores vegne kan sendes en invitation til at vurdere os på TrustPilots hjemmeside. Vælger du at foretage en anmeldelse bliver TrustPilot dataansvarlig for de afgivne oplysninger. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

 3. Google Analytics v/Google LLC. Og Facebook Inc. er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45.

  kopi af Google LLC's certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI.

  kopi af Facebook Inc.'s certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.


Dine rettigheder

Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

 1. Indsigtsretten - Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.
  Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til os. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

 2. Retten til berigtigelse - Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

 3. Retten til sletning - I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

 4. Retten til at tilbagekalde samtykke - Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os.

 5. Retten til indsigelse - Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.
  Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser.

 6. Retten til at klage - Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

Sletning af persondata

Oplysninger indsamlet om din brug af Hjemmesiden (fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på Hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer) slettes senest, når du ikke har gjort brug af Hjemmesiden i 1 år.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført på Hjemmesiden vil som udgangspunkt blive slettet 3 år efter udløbet af det kalenderår, hvori du har foretaget dit køb. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.


Kontaktoplysninger
PostMe ApS er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via Hjemmesiden.

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte:

PostMe ApS
Herlev Hovedgade 15B
2730 Herlev

Tlf. nr.: 32 10 97 21

E-mail: info@postme.com


Ændringer i Persondatapolitikken
Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på Hjemmesiden.


Dataansvarlig
Hos PostMe ApS, er det Anders Riedel, der er ansvarlig for at dine data bliver behandlet med den nødvendige respekt.


Versioner
Dette er version 1.0 af PostMe’s persondatapolitik dateret den 18.05.2018
Tak for din opmærksomhed.

PostMe