Næsten! En del af konceptet med at være blandt de billigste, kræver en ekstrem lagerstyring, efter det princip der hedder "Just in Time". På godt dansk betyder det "Lad nu være med at have varer på lager, der ikke sælger". Det er enhver e-købmands drøm at have det set-up kørende 100%, men kræver så ufattelig meget, især jo flere varer du håndterer. Vi er gode til at styre et lager, men vi er ikke fuldendte. Derfor oplever du fra tid til anden at dit ønskede produkt ikke er på lager. Enten har vores indkøbssystem beregnet forkert, eller så har vi vanskeligheder ved at skaffe varen på lager, til den rette pris. Den sidste mulighed - og den der oftest opstår - er at varen bliver forsinket fra en leverandørs lager, eller der opstår problemer i forbindelse med transporten. 

Er en vare ikke på lager, men på vej, kan man købe det, hvis man accepterer den ekstra leveringstid. Har vi ingen lagerdato endnu, så kan produktet aktuelt ikke købes, men du kan skrive dig op til at få en e-mail, når det kommer ind.

Ingen regel uden undtagelser. Visse af vores varer ønsker vi at håndtere anderledes og dermed har vi måtte placere disse på eksternt lagerhotel. Det betyder 1-2 dages ekstra leveringstid og det gælder varer på vores side www.postmebeauty.dk og kun denne. Vi håber derfor også på lidt ekstra tålmodighed ved bestilling fra denne side.