Reklamation:
I Danmark har man altid 2 års reklamationsret fra forhandleren af produktet (i dette tilfælde PostMe), uanset om man handler online eller i fysiske butikker. Reklamationsretten dækker fejl på produktet, der var til stede ved køb, eller hvor et senere problem er opstået på baggrund af en fejl, der var til stede ved køb. 


Det er forhandleren, der de første 6 måneder skal dokumentere fejl/ikke fejl ved køb (Formodningsreglen), og forbrugeren der skal dokumentere det i de resterende 18 måneder. 


Reklamationsretten kan aldrig være mindre end 24 måneder samlet. Garanti:

Garanti varierer meget, da der ikke er specifikke regler om dette. Garanti er noget producenter ofte tilbyder som en slags forsikring om, at deres produkt er af en god kvalitet. En garanti dækker fejl, der ellers kan være svære at påvise har været der fra start, og dækker i visse tilfælde også slidtag. 


Information om garanti, er oftest beskrevet i det materiale der ligger sammen med en ny vare, og vi anbefaler altid at gemme dette. Det kan også være beskrevet i vores produktinformation, hvis vi er blevet oplyst om, at det er noget der gives på det pågældende produkt. Men for at høre om der er garanti på et pågældende produkt, henvises der derfor oftest til producenten.