Når du handler med PostMe, handler du med en 100% dansk netbutik og vi afregner dansk moms og afgifter. Når man handler i Fleggaards butikker, så er priserne inklusive tyske afgifter og tysk moms, der er lavere end i Danmark. Det er typisk derfor, at man ser forskellige priser på de samme varer. Og du skal ikke bekymre dig om pant-erklæringer, indfortoldning og mængdebegrænsninger. I andre tilfælde kan det dog være at almindelig markedsvilkår gør, at vi må sætte prisen yderligere ned på nogle varer og derfor også op på andre varer.